TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

09:37:00 0

  Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2008 được ban hành ngày 03/06/2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Luật này quy định về đối tượ...

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

07:24:00 0

Luật Quản lý thuế năm 2006 được ban hành ngày 29/11/2006 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.Luật này quy định về việc quản lý các loại thu...

Được tạo bởi Blogger.