TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Án lệ số 27, số 28, số 29


Ngày 9/9/2019 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định về việc công bố ba (03) bản án lệ. Như vậy đến thời điểm hiện tại Việt Nam có tổng cộng 29 bản án lệ.
án lệ số 27 28 29
Án lệ số 27, số 28, số 29

Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.


Tải về tại đây: Án lệ số 27 - Án lệ số 28 - Án lệ số 29

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.