TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả giải đáp trực tiếp một số vướng mắc về Hình sự, Dân sự và Tố tụng hành chính


Trong qúa trình giải quyết các vụ án, vụ việc luôn phát sinh những cách hiểu khác nhau về các điều luật. Vì vậy dẫn đến nhiều vướng mắc trong công việc. Luật là một ngành khoa học xã hội, vì vậy có nhiều quan điểm khác nhau về một sự việc. 
luật sư tư vấn
Luật sư

Do đó:
Ngày 09-01-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức buổi giải đáp trực tuyến toàn quốc về một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và hành chính. Trên cơ sở các ý kiến phản ánh vướng mắc và giải đáp của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả giải đáp vướng mắc.
Chúng tôi đăng tải công văn số 64/TANDTC-PC ngày 3/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tiếp một số vướng mắc về Hình sự, Dân sự và Tố tụng hành chính.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.