TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2008 được ban hành ngày 03/06/2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.


thuế giá trị gia tăng
Luật thuế GTGT (hình ảnh minh họa)


Tuy nhiên sau một thời gian thi hành, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, Luật Thuế GTGT hiện hành lúc này đã bộc lộ một số khuyết điểm cần được khắc phục để cân bằng và phù hợp với sự phát triển của xã hội. Do đó vào ngày 19/06/2013 Quốc Hội đã thông qua Luật Thuế GTGT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Luật Thuế GTGT 2008 gồm 05 chương và 16 Điều.
Luật Thuế GTGT 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT 2008 bao gồm 2 điều. Đồng thời để mội người có thể nắm bắt luật dễ dàng thì văn phòng Quốc Hội có cho ban hành một văn bản hợp nhất là văn bản số 01/VBNH-VPQH tổng hợp những điều luật còn giá trị pháp lý đối với luật thuế giá trị gia tăng.

                        Luật thuế giá trị gia tăng 2013
                        Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.