TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP


Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TTNDN) năm 2008 được bạn hành ngày 03/6/2018.Luật này bao gồm 04 chương và 20 điều quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (hình ảnh minh họa)


Năm 2013 Luật TTNND được sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 nhằm phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện tại, nội dung sửa đổi chủ yếu về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, thuế suất tính thuế TNDN, ưu đãi về thuế, thời gian miễn thuế, giảm thuế, chuyễn lỗ, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.
                             LuậtTTNDN năm 2013

                            

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.