TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tài liệu học nghiệp vụ Luật sư phần Dân sự

Sưu tầm và tổng hợp trọn bộ tài liệu TÌNH HUỐNG trong phần: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG DÂN SỰ. Vì đặc trưng về dân sự là phạm vi rất rộng nên các hồ sơ không được đánh số không theo thứ tự nhất định.
luật sư bào chữa biện hộ

Các hồ sơ này dùng để cho các học viên học nghiệp vụ luật sư thực hành, do vậy khi biên soạn các Thầy, Cô, giảng viên đã tạo những sai sót để học viên tìm kiếm và thực hành kỹ năng. Những hồ sơ này biên soạn theo Luật Dân sự 2005; đồng thời theo bộ luật tố tụng hình sự 2004. Do vậy khi thực hành các học viên cần lưu ý để vận dụng cho đúng. 


Có một số quan điểm của cho rằng tài liệu này đã cũ, không còn phù hợp để học viên nghiên cứu nữa và hiện nay đã có Luật Dân sự 2015; đồng thời là Luật tố tụng Dân sự 2015.
Nhưng riêng quan điểm cá nhân tôi cho rằng: Học nghiệp vụ luật sư là học về kỹ năng về nghiên cứ hồ sơ, xử lý tình huống và cách thức làm việc ... chứ không phải là học luật. Nếu học luật thì thời đại học chúng ta đã học rồi. Tất nhiên giữa Luật cũ và Luật mới có những điểm khác nhau đôi chút nhưng tôi xin nhắc lại rằng học nghiệp vụ, học kỹ năng khác với học các điều khoản trong bộ luật. Vì những lẽ đó nên tôi quyết định vẫn đăng lên để chia sẽ với những ai thích nghiên cứu và thực hành tình huống. (tải về miễn phí)

Hồ sơ tình huống dân sự 13: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 17: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 01: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 05: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 04: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 06: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 07: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 10: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 15: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 16: Tải tại đây
Hồ sơ tình huống dân sự 08: Tải tại đây  (lao động)
Hồ sơ tình huống dân sự 12: Tải tại đây  (lao động)
Hồ sơ tình huống dân sự 03: Tải tại đây  (lao động)
Hồ sơ tình huống dân sự 09: Tải tại đây  (lao động)
Hồ sơ tình huống dân sự 02: Tải tại đây  (thương mại)
Hồ sơ tình huống dân sự 11: Tải tại đây  (thương mại)
Hồ sơ tình huống dân sự 14: Tải tại đây  (thương mại)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.