TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Trọn bộ tài liệu học nghiệp vụ Luật sư phần Hình sự

Đây là trọn bộ tài liệu TÌNH HUỐNG trong phần: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG HÌNH SỰ. gồm có tất cả 09 hồ sơ được đánh số tự một đến hết.
Các hồ sơ này dùng để cho các học viên học nghiệp vụ luật sư thực hành, do vậy khi biên soạn các Thầy, Cô, giảng viên đã tạo những sai sót để học viên tìm kiếm và thực hành kỹ năng. Những hồ sơ này biên soạn theo Luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009; đồng thời theo bộ luật tố tụng hình sự 2003. Do vậy khi thực hành các học viên cần lưu ý để vận dụng cho đúng. 
học nghiệp vụ luật sư hình sự
Tại liệu học tập nghiệp vụ Luật sư phần Hình sự

Có một số quan điểm của cho rằng tài liệu này đã cũ, không còn phù hợp để học viên nghiên cứu nữa và hiện nay đã có Luật Hình sự 2015, sử đổi bổ sung 2017; đồng thời là Luật tố tụng Hình sự 2015.
Nhưng riêng quan điểm cá nhân tôi cho rằng: Học nghiệp vụ luật sư là học về kỹ năng về nghiên cứ hồ sơ, xử lý tình huống và cách thức làm việc ... chứ không phải là học luật. Nếu học luật thì thời đại học chúng ta đã học rồi. Tất nhiên giữa Luật cũ và Luật mới có những điểm khác nhau đôi chút nhưng tôi xin nhắc lại rằng học nghiệp vụ, học kỹ năng khác với học các điều khoản trong bộ luật. Vì những lẽ đó nên tôi quyết định vẫn đăng lên để chia sẽ với những ai thích nghiên cứu và thực hành tình huống. (tải về miễn phí)
Hồ sơ tình huống hình sự 03: Tải tại đây

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.