TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016


Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 được ban hành ngày 06/04/2016 có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016. Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016
luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016

 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm 05 chương và 22 điều cụ thuế như sau:
Chương I: Những quy định chung (Điều 1 đến điều 4)
Chương II: Căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và biểu thuế (Điều 5 đến điều 11)
Chương III: Thuế chống bán phá giá. Thuế chống trợ cấp, thuế tự về (Điều 12 đến điều 15)
Chương IV: Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế (Điều 16 đến điều 19)
Chương V: Điều khoản thi hành (Điều 20 đến điều 22)
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.