TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Làm giấy phép kinh doanh cho công ty TNHH hai thành viên trở lên

Làm giấy phép kinh doanh cho công ty tại Đồng Nai đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên.
Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp thì hiện nay có rất nhiều loại hình doanh nghiệp để cho bạn lựa chọn. Chúng tôi đã từng viết một bài giờ thiệu về loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH MTV. Bài viết có nhan đề “Làm giấy phép kinh doanh, thành lập công ty TNHH MTV tại Đồng Nai”. 
làm giấy phép kinh doanh nghiệp đồng nai
Tư vấn làm giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tại Đồng Nai
Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về việc thủ tục làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai, đối với loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên. Đồng thời trong phạm vị bài viết này chúng tôi cũng giới thiệu rõ về cơ cấu, đặc điểm loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên để các bạn ở các tỉnh thành trên cả nước cùng biết.

Với nhiều năm hoạt động tư vấn làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai chúng tôi thấy rằng loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên đã từng được rất nhiều người lựa chọn, vì các cá nhân hoặc tổ chức có thể cùng góp vốn làm ăn chung với nhau nên lựa chọn hình thức doanh nghiệp này. Vậy thế nào là công ty TNHH hai thành viên trở lên? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !?
Căn cứ theo điều 47 luật doanh nghiệp 2014, quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:
Thứ nhất: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;
- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.
Thứ hai: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thứ ba: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.
Chúng tôi với tư cách là các chuyên viên tư vấn doanh nghiệp làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai thấy rằng quy định như vậy là khá rõ ràng, để những ai có ý địnht hành lập doanh nghiệp hiểu rõ về hình thức và đặc điểm của doanh nghiệp.
lam giay phep kinh doanh nghiep dong nai
Tư vấn làm giấy phép thành lập doanh nghiệp
Về cơ cấu tổ chức: (đây là một phần rất quan trọng trong sự hình thành công ty, mà nhiều người không để ý đến, vì khi có tranh chấp nội bộ sẽ tiến hành các bước theo luật định có liên quan đến các chức danh trong công ty).
Căn cứ theo điều 55 luật doanh nghiệp 2014 thì cơ cấu tổ chức, quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như sau:
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.
Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
Về chức năng và vai trò, trách nhiệm của các bộ phận trong công ty TNHH hai thành viên được quy định trong các điều 56, điều 57, điều 58, điều 59, điều 60, điều 61, điều 62, điều 63, điều 64, điều 65, điều 66, điều 71 của luật doanh nghiệp 2014.
Các chuyên viên tư vấn làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai xin tư vấn thêm về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:
* Về quyền lợi: căn cứ theo điều 50 luật doanh nghiệp 2014.
* Về nghĩa vụ: Căn cứ theo điều 51 luật doanh nghiệp 2014.
Cũng cần lưu ý rằng theo điều 69 của luật doanh nghiệp quy định về chia lợi nhuận như sau: Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.
Ngoài ra theo điều 72 quy định về khởi kiện người quản lý công ty.
Như vậy, khi bạn tham gia góp vồn làm ăn, kinh doanh với người khác thì cần phải có sự trợ giúp pháp lý từ các luật sư để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Nếu bạn cần tư vấn làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất.

Tác giả: Leo Robotly

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.