TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017


Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  2017 được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành mang lại nhiều tín hiệu khả quan cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bao gồm những ưu đãi, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; các doanh nghiệp khởi nghiệp,... Cùng với đó là trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,... trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 chương và 35 điều, cụ thể như sau:
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  2017

Chương I: Những quy định chung ( Điều 1 tới Điều 7)
Chương II: Quy định về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Mục 1: Hỗ trợ chung ( Điều 8 đến Điều 15)
Mục 2: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị ( Điều 16 tới Điều 20)
Chương III: Quy định về trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nhiệp nhỏ và vừa ( Điều 21 tới điều 32)
Chương IV: Quy định về điều khoản thi hành ( Điều 33 tới Điều 35)
Sau đây chúng tôi xin tải lên toàn văn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, mời các bạn xem chi tiết nội dung:


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.