TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Việt Nam công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự


Căn cứ theo Điều 2 Bộ luật Dân sự 2015 thì Việt Nam công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự như sau:
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
luật sư tư vấn luật dân sự
Luật sư tư vấn Luật Dân sự

Như vậy chúng ta thấy rằng bên cạnh Hiến pháp thì Bộ luật Dân sự 2015 một lần nữa nhấn mạnh việc thừa nhận các quyền dân sự của công dân Việt Nam. Tuy nhiên các công dân Việt Nam không nên lạm dụng quyền dân sự để gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội…

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.