TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Các phương thức bảo vệ quyền dân sự


Căn cứ theo điều 11 Bộ luật dân sự 2015 quy định các phương thức bảo vệ quyền dân sự như sau:

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:
1. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình;
2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
3. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
4. Buộc thực hiện nghĩa vụ;
5. Buộc bồi thường thiệt hại;
6. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền;
7. Yêu cầu khác theo quy định của luật.
luật sư tư vấn bào chữa

Như vậy công dân có 7 phương thức để bảo vệ quyền dân sự của mình. Trong đó các thứ 7 là “Yêu cầu khác theo quy định của luật” là phần mở rộng trong trường hợp quyền dân sự được điều chỉnh ở một đạo luật khác.
- Tự bảo vệ quyền dân sự: Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo Bộ luật dân sự năm 2015, các luật khác có liên quan.
- Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản củapháp luật dân sự .
- Bồi thường thiệt hại

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.