TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự


Điều 7 Bộ luật dân sự quy định về chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự:
luật sư tư vấn bào chữa
Luật sư tư vấn pháp luật

1. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người và các giá trị đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
2. Trong quan hệ dân sự, việc hoà giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được khuyến khích.
Như vậy điều 7 Bộ luật dân sự 2015 có thể xem như một điều khoản mà Nhà nước bổ sung ý nghĩ và làm rõ thêm về nguyên tắc trong giao dịch dân sự, dù rằng các nguyên tắc giao dịch dân sự đã được quy định ở điều 3. Đặc biệt chính sách của nhà nước khuyến khích các bên hòa giải khi có tranh chấp xảy ra. Việc hòa giải là thể hiện sự thiện chí văn minh trong hành xử của chủ thể.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.