TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng kí doanh nghiệp được ban hành ngày 14/09/2015. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015. Nghị định này ra đời thay thế cho Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Bao gồm 9 chương, 83 điều cụ thể như sau:
nghị định 78 hướng dẫn luật doanh nghiệp
Nghị định 73 hướng dẫn luật doanh nghiệp 
Chương I: Những quy định chung của Nghị định 78/2015/NĐ-CP. ( Từ Điều 1 đến Điều 12)
Chương II: Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng kí doanh nghiệp và quản lý nhà nước về đăng kí doanh nghiệp. ( Từ Điều 13 đến Điều 16)
Chương III: Quy định về đăng kí tên doanh nghiệp. ( Từ điều 17 đến Điều 20)
Chương IV: Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng kí doanh nghiệp đăng kí hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. ( Từ Điều 21 đến Điều 34)
Chương V: Quy định về đăng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử ( Từ Điều 35 đến Điều 39)
Chương VI: Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp ( Từ Điều 40 đến Điều 56)
Chương VII: Quy định về trình tự, thủ tục đăng kí tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. ( Từ Điều 57 đến Điều 65)
Chương VIII: Quy định về đăng kí hộ kinh doanh. (Từ Điều 66 đến Điều 79)
Chương IX: Quy định về điều khoản thi hành ( Từ Điều 80 đến Điều 83)

Sau đây chúng tôi xin tải lên toàn văn Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng kí doanh nghiệp, mời các bạn xem chi tiết nội dung.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.