TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Quyết định Ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam

Để đáp ứng yêu cầu quản lý Luật sư trong thời kỳ mới. Ngày 13/12/2019 Hội đồng Luật sư toàn quốc đã ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam.
Trong đó, bố cục của Bộ Quy tắc mới vẫn gồm Lời nói đầu và 06 chương. Tuy nhiên, số Quy tắc đã tăng từ 27 Quy tắc lên 32 Quy tắc với một số nội dung nổi bật như:
quy tắc đạo đức luật sư
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam
- Luật sư nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và khi kết thúc dịch vụ đó; có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên trong tổ chức hành nghề của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ được biết;


- Luật sư phải giải thích cho khách hàng những quy định của pháp luật về căn cứ tính thù lao; phương thức tính thù lao; thông báo rõ mức thù lao và các chi phí khác trong hợp đồng;

- Luật sư không được cố ý đưa ra những thông tin làm cho khách hàng nhầm lẫn về khả năng chuyên môn và trình độ của mình để tạo niềm tin cho khách hàng ký kết hợp đồng;

- Luật sư không được lợi dụng nghề nghiệp để quan hệ tình cảm nam nữ bất chính với khách hàng;

- Luật sư không để kết quả thắng - thua trong hành nghề làm ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp của luật sư;

- Luật sư không được môi giới khách hàng cho đồng nghiệp để nhận tiền hoa hồng...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2019.
Bộ Quy tắc mới được ban hành thay thế cho Bộ Quy tắc cũ được Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua và ban hành ngày 20/7/2011 tại Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.