TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Bộ luật lao động 2019

Ngày 20 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Bộ Luật lao động mới (Bộ luật lao động 2019) thay thế cho Bộ luật lao động 2012.
bo luat lao dong 2019

Trong đó có một số điểm đáng chú ý như:

- Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ. (Điều 169)
- Quốc khánh được nghỉ 2 ngày. (Điều 112)
- Hợp đồng lao động có hai loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.(Điều 20)
- Ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử (Điều 14)
- Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ (Điều 107)
- Thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương (Điều 115)
- Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do (Điều 35)
- Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương (Điều 94)
-  Khi trả lương qua ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả phí mở tài khoản (Điều 96)
- Người lao động có thể được "thưởng" không chỉ bằng tiền (Điều 104)
- Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động (Điều 93)
- Khi trả lương, doanh nghiệp phải gửi bảng kê chi tiết cho người lao động (Điều 95)
- Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 1 năm/lần (Điều 63)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.