TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hồ sơ thực hành và báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư (tham khảo)

Theo quy định của Luật Luật sư thì Người tập sự hành nghề Luật sư phải làm hồ sơ kết thúc quá trình tập sự hành nghề Luật sư bao gồm: Báo cáo quá trình tập sự Luật sư; Nhật ký tập sự luật sư; Hồ sơ vụ việc thực hành tập sự Luật sư.

Chúng tôi xin giới thiệu 01 Bộ hồ sơ của một Người tập sự hành nghề Luật sư đã hoàn thành và đạt kết quả trong kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đã trở thành một Luật sư thực thụ. 

Tài liệu này có giá trị tham khảo về văn phong và cách trình bày các ý kiến, luận cứ, luận điểm khoa học... 

Lưu ý: Bộ hồ sơ này đã được chúng tôi lược bỏ những nội dung thông tin cá nhân, chỉ giữ lại những nội dung chung để người tập sự hành nghề luật sư tham khảo...

Xem và tải về tại đây:

Báo cáo quá trình tập sư luật sư (bản PDF)

Hồ sơ vụ việc thực hành (bản PDF)

Các bản word 

Báo cáo quá trình tập sư luật sư (bản word)

Hồ sơ vụ việc thực hành (bản word)

Được tạo bởi Blogger.