TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Trọn bộ tài liệu học phần Đạo đức Luật sư

Đây là trọn bộ tài liệu TÌNH HUỐNG trong phần: Luật sư và đạo đức nghề luật sư. gồm có các hồ sơ tình huống được đánh số thứ tự một đến hết.
luật sư tư vấn
Tài liệu học luật sư

Các hồ sơ này dùng để cho các học viên học nghiệp vụ luật sư thực hành, do vậy khi biên soạn các Thầy, Cô, giảng viên đã tạo những sai sót để học viên tìm kiếm và thực hành kỹ năng. Do vậy khi thực hành các học viên cần lưu ý để vận dụng cho đúng. 

Có một số quan điểm của cho rằng tài liệu này đã cũ, không còn phù hợp để học viên nghiên cứu nữa.
Nhưng riêng quan điểm cá nhân tôi cho rằng: Học nghiệp vụ luật sư là học về kỹ năng về nghiên cứ hồ sơ, xử lý tình huống và cách thức làm việc ... chứ không phải là học luật. Nếu học luật thì thời đại học chúng ta đã học rồi. Tất nhiên giữa Luật cũ và Luật mới có những điểm khác nhau đôi chút nhưng tôi xin nhắc lại rằng học nghiệp vụ, học kỹ năng khác với học các điều khoản trong bộ luật. Vì những lẽ đó nên tôi quyết định vẫn đăng lên để chia sẽ với những ai thích nghiên cứu và thực hành tình huống. (tải về miễn phí)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.