TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Dựng lại vụ án tập tục cướp vợ của đồng bào miền núi


Đây là video xây dựng lại nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào. 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.